Powrót

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w Konkursie na najlepsze hasło promujące naszą szkołę.

Hasło promujące należy umieścić na kolorowym arkuszu i złożyć w bibliotece szkolnej do 28 lutego 2023. Na odwrocie arkusza prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę.

Następnie odbędzie się głosowanie uczniów XIII LO i wybór najlepszego z haseł.

Zwycięskie hasło zostanie umieszczone na specjalnie przygotowanej „Ściance do zdjęć”, która będzie dostępna w szkole i będzie służyła jako promocja XIII LO.

Dla zwycięzcy czeka nagroda niespodzianka.