Samorząd uczniowski Trzynastki

PRZEWODNICZĄCY


Wiktor LANZA, 3f

WICEPRZEWODNICZĄCY


Bartosz KOGUT, 2c

SEKRETARZ


Natalia JONIEC, 3f

SKARBNIK


Zuzanna WOLNICKA, 3f

SPECJALISTA
ds. SOCIAL MEDIÓW


Stanisław KAŁUŻA, 3b

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PLANIE PRACY UWZGLĘDNIA NASTĘPUJĄCE ZADANIA ROZWIJANE I REALIZOWANE W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

  1. Współpraca z uczelniami wyższymi
  2. Podcast
  3. Turnieje szachowe i e-sportowe
  4. Otwarte rady z uczniami
  5. Powołanie sekcji kulturowej
  6. Szkolny budżet obywatelski

Regulamin samorządu szkolnego

Regulamin zawiera m.in.: informacje na temat organów samorządu (składu i kompetencji) oraz zasady wybierania samorządu szkolnego.

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie pliku

Opiekun samorządu: Monika Bujas