Samorząd uczniowski Trzynastki

PRZEWODNICZĄCY


Kacper SĘCZKOWSKI, 3f

WICEPRZEWODNICZĄCY


Igor RADOŃSKI, 3e

SEKRETARZ


Kacper POWROŹNIK-WOJNAROWSKI, 3f

SKARBNIK


Wojciech DOROSZKIEWICZ, 3b

SPECJALISTKA
ds. SOCIAL MEDIÓW


Małgorzata BARZYŃSKA, 2a

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PLANIE PRACY UWZGLĘDNIA NASTĘPUJĄCE ZADANIA ROZWIJANE I REALIZOWANE W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

  1. Współpraca z uczelniami wyższymi
  2. Podcast
  3. Turnieje szachowe i e-sportowe
  4. Otwarte rady z uczniami
  5. Powołanie sekcji kulturowej
  6. Szkolny budżet obywatelski

Regulamin samorządu szkolnego

Regulamin zawiera m.in.: informacje na temat organów samorządu (składu i kompetencji) oraz zasady wybierania samorządu szkolnego.

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie pliku

Opiekun samorządu: Monika Bujas