Samorząd uczniowski Trzynastki

PRZEWODNICZĄCY


Stanisław ZIELIŃSKI, 3c

WICEPRZEWODNICZĄCY


Robert ZDECHLIK, 3c

SEKRETARZ


Ewa CZOP, 3c

SKARBNIK


Jakub PROKOP, 3c

SPECJALISTKA
ds. SOCIAL MEDIÓW


Zofia SMAGACZ, 3c

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PLANIE PRACY UWZGLĘDNIA NASTĘPUJĄCE ZADANIA ROZWIJANE I REALIZOWANE W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

  1. Walka o Złote Berło Kraka. Udział w Lidze Samorządów.
  2. Akcje charytatywne.
  3. Współpraca z przedszkolami oraz szkołami podstawowymi.
  4. Współpraca z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi.
  5. Igrzyska sportowe z VIII LO.
  6. Obchodzenie świąt poprzez akcje i wydarzenia.
  7. Konkursy tematyczne.
  8. Dni tematyczne.

Regulamin samorządu szkolnego

Regulamin zawiera m.in.: informacje na temat organów samorządu (składu i kompetencji) oraz zasady wybierania samorządu szkolnego.

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie pliku

Opiekun samorządu: Monika Bujas