Biblioteka XIII LO

Godziny otwarcia

Regulamin

Dzień tygodnia Godziny
PONIEDZIAŁEK 07:30-15:15
WTOREK 07:30-13:30
15:05-15:30
ŚRODA 07:30-12:35
14:15-16:00
CZWARTEK 07:30-08:00
11:25-15:15
PIĄTEK 07:30-14:25
  • Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
  • Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularno-naukową) oraz na miejscu w czytelni wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego.
  • Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 3 tygodni z możliwością prolongaty.
  • W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia toreb i odzieży wierzchniej.
  • Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. Zwracana książka powinna odpowiadać aktualnej wartości rynkowej, zgubionej lub zniszczonej książki.
  • Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

REGULAMIN CENTRUM INFORMACJI (ICIM)
W BIBLIOTECE XIII LO
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
W KRAKOWIE

Kliknij ikonę,

aby rozpocząć pobieranie pliku

Szanowni nauczyciele!

Drodzy uczniowie i rodzice!

Chcąc wzbogacić nasz księgozbiór, biblioteka szkolna wspólnie z Samorządem Szkolnym XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte organizuje zbiórkę książek dla potrzeb naszych uczniów. Szczególnie zależy nam na powiększeniu naszej oferty o książki popularno-naukowe, fantastyczne i beletrystyczne.

Jeśli masz w domu jakąś zbędną książkę, przynieś ją do naszej szkolnej biblioteki! Może komuś się przyda. Może ktoś z wielką chęcią i zainteresowaniem ją przeczyta!

Za wszystkie gorąco dziękujemy!