Rada Rodziców

W dniu 25 października 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców przy XIII LO w Krakowie. Na zebraniu dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący
Grzegorz Ronij – kl. III e
Wiceprzewodniczący
Joanna Bednarz – kl. I c
Skarbnik/Sekretarz
Magdalena Teleśnicka-Płaskocińska – kl. IV c

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący
Izabela Bereza-Smagacz – kl. II b1
Członek
Jacek Maślak – kl. I a
Członek
Edyta Sobczyk – kl. I b2

Poinformowano zebranych o pracy RR w latach 2022-2023. Przedstawiono sprawozdanie z działalności finansowej za rok szkolny 2022/2023 oraz zapoznano się z sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono plan pracy RR na rok szkoły 2023/2024. W zebraniu brał udział Dyrektor XIII LO w Krakowie – Jerzy Niedenthal informując zebranych o pracy szkoły i planowanych działaniach.

Wyznaczono termin następnego zebrania delegatów na 21 listopada 2023 na godzinę 17:30.

Delegaci, którzy nie byli obecni i nie odebrali przygotowanych materiałów dotyczących działalności RR w r. szk. 2022/2023 proszeni są o zgłoszenie się do p. Ewy Wójcik w godzinach od 9 do 13 lub przed najbliższym zebraniem rodziców w szkole.

Numer konta Rady Rodziców:
16 1020 2892 0000 5702 0015 5218

Do pobrania

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz plik