Rada Rodziców

W dniu 19 października 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców przy XIII LO w Krakowie. Na zebraniu dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący
Grzegorz Ronij – kl. II e
Wiceprzewodniczący
Marta Smagacz-Poziemska – kl. I a
Skarbnik/Sekretarz
Marek Warczykowski – kl. I c

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Krzysztof Jakubik – kl. IV f
Członek – Anna Żmuda – kl. I e
Członek – Izabela Bereza-Smagacz – kl. IV c

Poinformowano zebranych o pracy RR w latach 2021-2022. Przedstawiono sprawozdanie z działalności finansowej za rok szkolny 2021/2022 oraz zapoznano się z sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono plan pracy RR na rok szkoły 2022/2023. W zebraniu brał udział Dyrektor XIII LO w Krakowie – Jerzy Niedenthal informując zebranych o pracy szkoły w r. szk. 2022/2023.

Wyznaczono termin następnego zebrania delegatów na 17 stycznia 2023 na godzinę 17:00.

Delegaci, którzy nie byli obecni i nie odebrali przygotowanych materiałów dotyczących działalności RR w r. szk. 2021/2022 proszeni są o zgłoszenie się do p. Ewy Wójcik w godzinach od 9 do 13 lub przed najbliższym zebraniem rodziców w szkole.

Numer konta Rady Rodziców:
16 1020 2892 0000 5702 0015 5218

Do pobrania

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz plik