Klasy w roku szkolnym 2023/2024

KLASY PIERWSZE

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
1A biologia, chemia, matematyka
1B1 j. angielski, matematyka, geografia
1B2 j. angielski, matematyka, geografia
1C j. angielski, matematyka, chemia
1D j. angielski, matematyka, fizyka
1E j. angielski, j. polski, historia
1F j. angielski, wos, j. włoski/j. niemiecki

KLASY DRUGIE

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
2A biologia, chemia, matematyka
2B1 j. angielski, matematyka, geografia
2B2 j. angielski, matematyka, geografia
2C j. angielski, matematyka, chemia
2D j. angielski, matematyka, fizyka
2E j. angielski, j. polski, historia
2F j. angielski, wos, j. włoski/j. niemiecki

KLASY TRZECIE

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
3A biologia, chemia, matematyka
3B j. angielski, matematyka, geografia
3C j. angielski, matematyka, chemia
3D j. angielski, matematyka, fizyka
3E j. angielski, j. polski, historia
3F j. angielski, wos, j. włoski/j. niemiecki

KLASY CZWARTE

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
4A biologia, chemia, matematyka
4B j. angielski, matematyka, geografia
4C j. angielski, biologia, chemia
4D j. angielski, matematyka, fizyka
4E j. angielski, j. polski, historia
4F j. angielski, wos, j. włoski/j. niemiecki

KLASY CZWARTE

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
4A biologia, chemia, matematyka
4B j. angielski, matematyka, geografia
4C matematyka, chemia, informatyka
4D matematyka, fizyka, informatyka
4E j. angielski, j. polski, wos
4F j. angielski,  j. włoski/j. niemiecki, geografia