Olimpiady i Konkursy

HARMONOGRAM OLIMPIAD I KONKURSÓW

w roku szkolnym 2023/2024

Gorąco zachęcamy uczniów XIII LO do ujawniania swoich talentów w różnych dziedzinach! Sprawdźcie się nie tylko w konkretnych przedmiotach szkolnych, ale również pokażcie swoje pasje i talenty pozaszkolne. Zapraszamy do udziału w różnych konkursach. Bądźcie czujni i czytajcie aktualne ogłoszenia na plakatach w szkole i w Librusie. (precyzyjne daty będą podawane do wiadomości w miarę ich ogłaszania przez organizatorów)