Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ślubowanie klas pierwszych

Zimowa przerwa świąteczna

Zakończenie I semestru

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie zajęć dla uczniów klas IV

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin Maturalny

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

*Wszystkie dni wolne reguluje rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego