Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ślubowanie klas pierwszych


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna

Zakończenie I semestru

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie zajęć dla uczniów klas IV

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin Maturalny,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 7, 8, 9, 10, 13, 14 maja 2024

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

*Wszystkie dni wolne reguluje rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego