Egzamin maturalny

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

Kliknij przycisk PRZEJDŹ, aby przejść do strony.

Przejdź

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Pobierz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Pobierz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Pobierz

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

Kliknij przycisk PRZEJDŹ, aby przejść do strony.

PRZEJDŹ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 roku

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Pobierz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Pobierz

Link do strony CKE – formularze przydatne dla zdających

Kliknij przycisk PRZEJDŹ, aby przejść do strony.

Przejdź

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Pobierz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Kliknij przycisk POBIERZ, aby rozpocząć pobieranie dokumentu.

Przejdź