Wymiany

Celem wymian międzynarodowych jest integracja młodzieży, wzajemne poznanie, zwiększenie kompetencji językowych, kształtowanie postawy otwartości, łamanie wszelkich stereotypów.

XIII LO w Krakowie od bardzo wielu lat organizuje wymiany ze szkołami z Włoch, Niemiec i Francji. Każda z tych wymian ma swoją historię i swój charakter. Łączy je profesjonalizm organizatorów, zaangażowanie uczestników, piękne wspomnienia, które – jak mówią uczniowie – pozostają na zawsze.

Organizowane w naszej szkole wymiany stale się rozwijają, przyczyniają się do rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań pozwalających coraz lepiej realizować założone cele.

Każda wymiana ma w planie wizytę w danym kraju oraz rewizytę uczniów ze szkoły partnerskiej w Krakowie. Uczniowie mieszkają u rodzin swoich partnerów z wymiany i podczas rewizyty goszczą ich u siebie w domu.

Do stałych elementów wymian należą również zajęcia w szkole, projekty, wycieczki krajoznawcze.

Wspólnie spędzony czas to wspaniałe doświadczenie, które zawsze przynosi bardzo dobre owoce.

/…/ A bez wymiany nie ma postępu.”

Ryszard Kapuściński: „Heban” Czytelnik 2007, str. 23

Niemcy

WEJDŹ

Włochy

wejdź