Planowane oddziały

BIOLOGICZNO-CHEMICZNO-MATEMATYCZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
biologia, chemia, matematyka

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz związanych z biotechnologią i ochroną środowiska.

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: biologia
Czwarty punktowany przedmiot: chemia

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, geografia, język angielski

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

Przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, matematyka, turystyka i rekreacja, geologia, europeistyka.

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: geografia
Czwarty punktowany przedmiot: jeden spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

MATEMATYCZNO-CHEMICZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, chemia, język angielski

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych oraz związanych z biotechnologią i ochroną środowiska.

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: chemia
Czwarty punktowany przedmiot: jeden spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, fizyka, język angielski

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

Przygotowuje do studiów na kierunkach inżynierskich związanych z matematyką, fizyką i astronomią.

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: fizyka
Czwarty punktowany przedmiot: jeden spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
biologia, język polski, język angielski

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

Jest idealnym wyborem dla tych, którzy planują studia z zakresu psychologii, pielęgniarstwa i rehabilitacji, zapewniając solidne przygotowanie w tych dziedzinach. Ponadto, umożliwia ona również kontynuację nauki na wydziałach filologicznych i biologicznych.

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: biologia
Czwarty punktowany przedmiot: jeden spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

JĘZYKOWA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: wos, język włoski/język niemiecki (do wyboru), język angielski

język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język niemiecki

Przygotowuje do studiów filologicznych oraz studiów na kierunkach: europeistyka, stosunki międzynarodowe.

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: WOS
Czwarty punktowany przedmiot: jeden spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski