Harmonogram
zebrań z rodzicami i dni otwartych na rok szkolny 2022/2023

  • 13.09.2022– Zebranie organizacyjne dla rodziców klas I, II, III i IV. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi oraz wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen. Harmonogram – [pobierz].
  • 03.01.2023 – Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
  • 18.04.2023 – Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
  • 13.06.2023 – Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.