Harmonogram
zebrań z rodzicami i dni otwartych na rok szkolny 2023/2024

  • 12.09.2023– Zebranie organizacyjne dla rodziców klas I, II, III i IV. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi oraz wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.
  • 21.11.2023 – Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
  • 16.01.2024 – Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
  • 16.04.2024 – Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
  • 11.06.2024 – Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.