Loading...
Strona Główna2021-12-11T16:17:20+00:00

Aktualności Trzynastki…

Najnowsze informacje z życia naszej szkoły

2905, 2023

Uczennice XIII LO zakończyły z wyróżnieniem program edukacyjny „MAPO UJ”

Uczennice 1e z XIII LO w Krakowie, Marcelina Dyląg i Marta Staniak, zakończyły z wyróżnieniem program edukacyjny "Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego"! 🎓🌟 Ten program edukacyjny jest realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań licealistów problematyką konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka poprzez udział w wykładach, seminariach, warsztatach i dyskusjach naukowych. A co najlepsze, w tym roku zajęcia odbywały się znów w formie stacjonarnej! 📚💼 Program został zorganizowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, a partnerami projektu są Future Law Lab i Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce. To niewątpliwie świadczy o wysokim poziomie i znaczeniu tej inicjatywy. 🤝🔍 Gratulujemy Marcelinie i Marcie!  Życzymy im dalszych sukcesów na ich drodze edukacji i rozwoju! #XIIILOKrakow #MłodzieżowaAkademiaPrawObywatelskich #UJ #Gratulacje #Sukces #Inspiracja

2505, 2023

Rekrutacja do XIII LO – Etap 1: 15.05.2023 – 19.06.2023

ETAP 1 - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów Od 15.05.2023 r. do 19.06.2023 r. –  sekretariat szkoły przyjmuje: poniedziałek, wtorek w godzinach 11:00 – 14:00 1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl) Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Odpowiedni formularz można pobrać z systemu. Zachęcamy jednak do wypełniania wniosku w formie elektronicznej, ponieważ umożliwi to rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz szybkie uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji). 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), musi on zostać podpisany przez kandydata i rodzica oraz złożony w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium, powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć znajduje się we wniosku). Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem systemu e-omikron z podpisem elektronicznym. Zapraszamy do zapoznania się z filmikami: Dlaczego [...]

2405, 2023

20 zestawów komputerowych od Małopolskiego Oddziału Regionalnego, ARiMR

W dniu 24.05.2023 r. z inicjatywy pana Szymona Solarza Kierownika Krakowskiego Biura Powiatowego ARiMR, Małopolski Oddział Regionalny ARiMR przekazał sprzęt komputerowy dla uczniów "Trzynastka" XIII LO w Krakowie. Do "Trzynastka" XIII LO w Krakowie pani Izabela Stefańczyk Zastępca Dyrektora Małopolski Oddział Regionalny ARiMR przekazała na ręce pana Jerzego Niedenthala Dyrektora Szkoły 20 zestawów komputerowych. Wierzymy, że inicjatywa ta pozwoli nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale przyczyni się również do rozwoju komunikacji wśród uczniów.   Zdjęcia: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR

2205, 2023

Wizyta w ACK Cyfronet AGH

26 kwietnia 2023r. uczniowie klasy 1d odwiedzili Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie, które jest jednostką wiodącą w Polsce w zakresie eksploatacji i rozbudowy komputerów dużej mocy oraz operatorem miejskiej akademickiej sieci komputerowej. Podczas zajęć wprowadzających przypomniano historię Cyfronetu, przedstawione zostały zasoby w tym sieć teleinformatyczna, superkomputery i systemy składowania danych. Zaprezentowano oprogramowanie naukowe i specjalistyczne dla użytkowników komputerów dużej mocy, a także badania naukowe z różnych dziedzin w ramach projektów badawczych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Uczniowie podczas zwiedzania hal komputerowych zapoznali się z pracą i serwisem superkomputerów. Największe wrażenie zrobił superkomputer Prometheus, który od momentu uruchomienia w 2015 r. jest niezmiennie notowany na liście TOP500 najszybszych superkomputerów świata.

1905, 2023

XIII LO Kraków zdobywa środki na nowe boisko w Programie Olimpia

Ogromne gratulacje dla XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie! To niezwykły moment dla szkoły i całej społeczności, ponieważ projekt "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy XIII Liceum Ogólnokształcącego i Szkole Podstawowej Nr 38" został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Olimpia. Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o wsparciu budowy 360 hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, przyznając kwotę ponad 730 milionów złotych. Wśród wielu wniosków, to właśnie projekt "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy XIII Liceum Ogólnokształcącego i Szkole Podstawowej Nr 38" został wybrany, co świadczy o jego doskonałej jakości i znaczeniu dla lokalnej społeczności. Program Olimpia ma na celu poprawę dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w szkołach. Jest to nie tylko cywilizacyjna konieczność, ale przede wszystkim szansa na rozwój sportowy młodzieży i promowanie aktywnego trybu życia wśród różnych grup społecznych. Dofinansowanie realizacji tego zadania może [...]

XIII LO w Krakowie

 • XIII Liceum Ogólnokształcące
  im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Sądowa 4, 31-542 Kraków

 • 12 411-08-21

Numery wewnętrzne

 • Sekretariat: 012 411-08-21
 • Wicedyrektor: 012 412-87-22
 • Pokój nauczycielski: 012 412-88-44
 • Pedagog: 887 203 430
 • Fax: 012 411-08-21
Przejdź do góry