Loading...
Strona Główna2021-12-11T16:17:20+00:00

Aktualności Trzynastki…

Najnowsze informacje z życia naszej szkoły

2607, 2022

Rekrutacja uzupełniająca do klas w których są wolne miejsca

Składanie podań w rekrutacji uzupełniającej: 27.07 godz. 10.00-13.00 28.07 godz. 10.00-13.00 03.08 godz. 10:00-13:00 Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do XIII LO w Krakowie – [pobierz] Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – 09.08.2022 r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki: 09.08 godz. 12:15-14:00 17.08 godz. 11:00-14:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej – 18.08.2022r. do godz. 12:00

1807, 2022

Rekrutacja do XIII LO – Etap 3: 19.07.2022, 21.07.2022, 25.07.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 Lista kandydatów zakwalifikowanych: https://krakow.e-omikron.pl ETAP 3 - potwierdzenie woli podjęcia nauki 19.07 godz. 12:15-15:00 21.07 godz. 11:00-14:00 25.07 godz. 11:00-14:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone).Oraz uzupełnienie dokumentacji o: kwestionariusz osobowy (uczniowie, dla których XIII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza) – [pobierz] kartę zdrowia 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych - 26 lipca 2022 r. do godz.12.00

1207, 2022

Rekrutacja do XIII LO – Etap 2: 8.07.2022 – 12.07.2022

ETAP 2 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmianę wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje - od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. 24.06 godz. 11:00-14:00 08.07 godz. 11:00-15:00 11.07 godz. 10:00-15:00 12.07 godz. 08:00-15:00 Można składać oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię: świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o jak najwcześniejsze składanie wymaganych dokumentów i o nieodkładanie do ostatniej chwili. Możliwość zmiany przez kandydatów wniosku o przyjęcie, ze względu na zamianę szkół do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku. W przypadku podania już potwierdzonego w systemie zmiana podania jest możliwa po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej.

XIII LO w Krakowie

 • XIII Liceum Ogólnokształcące
  im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Sądowa 4, 31-542 Kraków

 • 12 411-08-21

Numery wewnętrzne

 • Sekretariat: 012 411-08-21
 • Wicedyrektor: 012 412-87-22
 • Pokój nauczycielski: 012 412-88-44
 • Pedagog: 012 417-18-41
 • Fax: 012 411-08-21
Przejdź do góry