Powrót

Egzamin maturalny zdało 100 % tegorocznych absolwentów XIII LO

Gratulujemy!!