Powrót

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła uczestniczy w programie ministerialnym, mającym na celu rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów i wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej.

Dzięki udziałowi w Programie biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór nie tylko o lektury szkolne, ale też o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Zakupiono 458 książek i nowy sprzęt komputerowy za łączną sumę 15.000 złotych. Nowo zakupione książki cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Kliknij, aby zobaczyć post na facebooku