Powrót
26 kwietnia 2023r. uczniowie klasy 1d odwiedzili Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie, które jest jednostką wiodącą w Polsce w zakresie eksploatacji i rozbudowy komputerów dużej mocy oraz operatorem miejskiej akademickiej sieci komputerowej.
Podczas zajęć wprowadzających przypomniano historię Cyfronetu, przedstawione zostały zasoby w tym sieć teleinformatyczna, superkomputery i systemy składowania danych. Zaprezentowano oprogramowanie naukowe i specjalistyczne dla użytkowników komputerów dużej mocy, a także badania naukowe z różnych dziedzin w ramach projektów badawczych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Uczniowie podczas zwiedzania hal komputerowych zapoznali się z pracą i serwisem superkomputerów. Największe wrażenie zrobił superkomputer Prometheus, który od momentu uruchomienia w 2015 r. jest niezmiennie notowany na liście TOP500 najszybszych superkomputerów świata.