Powrót

19-21 listopada 2021 – udział nauczycielki XIII LO z Krakowa w międzynarodowym seminarium: „eTwinning: Misinformation About Climate Change – eTwinning Multilateral Seminar” w Paryżu.

W dniach 19-21.11.2021 Pani Joanna Śliwa uczestniczyła w stacjonarnym międzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Francuskie Biuro eTwinnng w Paryżu. Jednym z celów spotkania było nawiązanie partnerstw i rozpoczęcie współpracy w ramach programu eTwinning. Projekty eTwinning dają możliwość międzynarodowej, zdalnej współpracy uczniów i nauczycieli. Nauczyciele XIII LO w Krakowie zostali zapoznani z założeniami programu eTwinning podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 23.03.2021. Kilkoro z nauczycieli wzięło również udział w szkoleniu „Tydzień z eTwinningiem” zorganizowanym przez Krajowe Biuro eTwinning.

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w projekty eTwinning jest ściśle powiązane z realizacją projektu „Podróż do źródeł motywacji” – https://kierunek-motywacja.weebly.com/. Pozwala na doskonalenie kompetencji językowych, motywuje do przełamywania barier w komunikacji międzynarodowej, do dzielenia się wiedzą, rozwijania umiejętności przekrojowych oraz kształtowania postawy otwartości, tolerancji. Formuła zdalna wpisuje się w czas pandemii, gdyż daje możliwość realizacji międzynarodowych działań bez konieczności wyjazdów za granicę.
Udział w seminarium w Paryżu był ciekawym doświadczeniem i kolejnym krokiem przybliżającym nauczycieli z XIII LO w Krakowie do realizacji projektów eTwinning.

Spostrzeżenia Pani Joanny Śliwy:

„Z ogromną radością przyjęłam informację, że znalazłam się w gronie 14 nauczycieli z Polski, którzy będą uczestniczyć w seminarium w Paryżu. Językiem komunikacji był język angielski. Organizatorem było Francuskie Biuro eTwinning. Plan seminarium był bardzo bogaty i zakładał szereg aktywności, wśród których znalazły się między innymi szkolenia dotyczące planowania projektów w eTwinning, konstruowania celów projektów, sposobu znajdowania partnerów, realizacji i ewaluacji projektów oraz konkretne informacje związane z funkcjonowaniem platformy eTwinning Live.
Zdobyłam praktyczne wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy z eTwinning. Do międzynarodowego projektu znalazłam partnerów z Francji, Cypru i Turcji. Opracowaliśmy zarys projektu i zgłosiliśmy go do realizacji. Zaplanowaliśmy działania nauczycieli i uczniów, cele projektu oraz efekty.
Podczas seminarium spotkałam się z ogromną życzliwością wszystkich uczestników oraz organizatorów. Mam nadzieję, że planowany pierwszy projekt dojdzie do skutku i będę mogła go realizować z uczniami i nauczycielami naszej szkoły.”

Kliknij, aby zobaczyć post na facebooku