Powrót

Uczennice 1e z XIII LO w Krakowie, Marcelina Dyląg i Marta Staniak, zakończyły z wyróżnieniem program edukacyjny „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego”! 🎓🌟

Ten program edukacyjny jest realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań licealistów problematyką konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka poprzez udział w wykładach, seminariach, warsztatach i dyskusjach naukowych. A co najlepsze, w tym roku zajęcia odbywały się znów w formie stacjonarnej! 📚💼

Program został zorganizowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, a partnerami projektu są Future Law Lab i Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce. To niewątpliwie świadczy o wysokim poziomie i znaczeniu tej inicjatywy. 🤝🔍

Gratulujemy Marcelinie i Marcie!  Życzymy im dalszych sukcesów na ich drodze edukacji i rozwoju!

#XIIILOKrakow #MłodzieżowaAkademiaPrawObywatelskich #UJ #Gratulacje #Sukces #Inspiracja