Powrót

Lista kandydatów zakwalifikowanych: https://krakow.e-omikron.pl

19.07 godz. 12:15-15:00
21.07 godz. 11:00-14:00
25.07 godz. 11:00-14:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone).Oraz uzupełnienie dokumentacji o:

  • kwestionariusz osobowy (uczniowie, dla których XIII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza) – [pobierz]
  • kartę zdrowia
  • 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania.