Powrót

ETAP 2 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmianę wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje – od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.

24.06 godz. 11:00-14:00
08.07 godz. 11:00-15:00
11.07 godz. 10:00-15:00
12.07 godz. 08:00-15:00

Można składać oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię: świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy o jak najwcześniejsze składanie wymaganych dokumentów i o nieodkładanie do ostatniej chwili.

Możliwość zmiany przez kandydatów wniosku o przyjęcie, ze względu na zamianę szkół do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

W przypadku podania już potwierdzonego w systemie zmiana podania jest możliwa po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej.