Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Rok szkolny Imię i nazwisko, klasa
2022/2023 Natalia Madej, klasa 4e
2021/2022 Piotr Woźniak, klasa 3e
Kalina Waś, klasa 3dg
2020/2021 Alicja Guzior, klasa 3f
Oliwia Krawczyk, klasa 2c
2019/2020 Dominika Klag, klasa 3g
2017/2018 Aleksandra Ślusarczyk, klasa 3d
2016/2017 Anna Mazur, klasa 3c
2015/2016 Paulina Słomka, klasa 2h
2014/2015 Agnieszka Bogunia, klasa 2f
2013/2014 Joanna Fundament, klasa 3a
2012/2013 Joanna Fundament, klasa 2a
2011/2012 Mateusz Juraszek, klasa 3c
2010/2011 Konrad Surówka, klasa 3a
2009/2010 Katarzyna Samek, klasa 3e
2008/2009 Katarzyna Samek, klasa 2e