Absolwent roku

Konkurs „Absolwent Roku” prowadzony jest w celu wyłonienia najlepszego ucznia spośród trzecich klas XIII LO w Krakowie.
Intencją konkursu jest promowanie wśród uczniów XIII LO w Krakowie umiłowania wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej,
dążenia do samodoskonalenia i osiągania wyróżniających wyników w nauce.

Rok Imię i nazwisko, klasa
2022 Wiktoria Gołdyn, klasa 3eg
2021 Julia Bahyrycz, klasa 3a
2020 Marta Matras, klasa 3d
2019 Aleksandra Manik, klasa 3a
2018 Aleksandra Ślusarczyk, klasa 3d
2017 Joanna Rychlicka, klasa 3a
2016 Krzysztof Walczak, klasa 3c
2015 Agnieszka Bogunia, klasa 3f
2014 Jerzy Pietrzak, klasa 3c
2013 Mateusz Feć, klasa 3h
2012 Agnieszka Łoś, klasa 3a
2011 Magdalena Słota, klasa 3e
2010 Agnieszka Idzik, klasa 3i
2009 Zbigniew Kryjomski, klasa 3e
2008 Małgorzata Paliś, klasa 3g