Powrót

Zapraszamy do lektury jesiennego numeru „Trzynastki” 🙂

📌 Refleksje i wrażenia nauczycieli XIII LO po udziale w kursach językowych na Cyprze/kursach metodycznych w Dublinie
📌 Wrażenia po wycieczkach integracyjnych i klasowych
📌 Informacje o zawodach sportowych
📌 Ślubowanie i Święto Niepodległości
📌 Nasze Pasje
📌 W Klinice języka – powszechne błędy językowe i ortograficzne
📌 Kącik kulinarny, kącik filmowy, kącik czytelniczy

Kliknij, aby pobrać dokument PDF.

Kliknij, aby zobaczyć post na facebooku