Wymagania edukacyjne na rok szkolny 2022/2023

Wybierz, a następnie kliknij ikonę,

aby rozpocząć pobieranie wymagań edukacyjnych danego przedmiotu

Matematyka

Język polski

Języki obce

Język angielski

Geografia

Biologia

Fizyka

Chemia

WOS – poziom podstawowy

WOS – poziom rozszerzony

Historia – poziom podstawowy

Historia – poziom rozszerzony

Historia
i teraźniejszość

Podstawy przedsiębiorczości

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informatyka

WF

Muzyka

Religia