Powrót
11-14 października 2021 – Międzynarodowy projekt: „Podróż do źródeł motywacji” – wizyta nauczycieli z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w szkole Private School Themistoklis S.A. w Pireus w Grecji.

W dniach 11-14 października 2021 grupa nauczycieli XIII LO z Krakowa przebywała w Pireus w Grecji, realizując – w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków PO WER – projekt: „Podróż do źródeł motywacji”.

Zgodnie z założeniami projektu, którego celem jest poszukiwanie sposobów motywowania uczniów do nauki nauczyciele obserwowali pracę greckiej szkoły Themistoklis w Pireus – zapoznali się z jej specyfiką, formami zarządzania szkołą, z metodami pracy nauczycieli, w tym w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Działania job shadowing i teaching assignment były drogą do realizacji zamierzonych celów.
Językiem komunikacji był język angielski.

Program spotkania obejmował:
📌 warsztaty polskich i greckich nauczycieli (część I) – 11 października 2021
📌 spacer po szkole – 11 października 2021
📌 zajęcia w greckiej szkole prowadzone przez polskiego nauczyciela – 11 października 2021
📌 obserwacja lekcji prowadzonych przez greckich nauczycieli – 11-14 października 2021
📌 warsztaty polskich i greckich nauczycieli (część II) – 14 października 2021
📌 spotkanie z dyrektorem szkoły -14 października 2021
Projekt „Podróż do źródeł motywacji” został zatwierdzony do realizacji w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w latach 2019-2021 ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2019 r. i 2020r.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:
Koordynatorzy projektu:
Aleksandra Kołodziej
Joanna Szczechowicz
Grzegorz Nowakowski

Kliknij, aby zobaczyć post na facebooku