Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych na rok szkolny 2017/2018  1. 19.09.2017- Zebranie organizacyjne. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi oraz wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

  2. 28.11.2017 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.

  3. 30.01.2018 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji.
     
  4. 17.04.2018 -Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
     
  5. 12.06.2018 - Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.Dyżury nauczycieli dla rodzicówZe względów organizacyjnych prosimy rodziców o wcześniejsze uzgodnienie terminów spotkań z nauczycielami (dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Skład Rady RodzicówW dniu 24 października 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców przy XIII LO w Krakowie. W zebraniu wzięło udział 20 delegatów z klas od I do III. Komisja skrutacyjna w składzie 2 osób stwierdziła zebranie za ważne.

W zebraniu wzięła udział dryektor liceum mgr Iwona Cieślak-Prochownik. Zebranie prowadził przewodniczący Rady Rodziców Pan Mariusz Wróbel.

Na zebraniu przekazano informację o pracy rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał protokół - sprawozdanie z pracy komisji za rok szkolny 2016/2017 oraz podał wniosek o przyjęcie absolutorium. W głosowaniu jawnym absolutorium zostało przyjęte. Następnie rpzewodniczący Rady Rodziców przedstawił plan pracy Rady i plan finansowy Rady na rok szkolny 2017/2018. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu finansowego.

Zgodnie z planem zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwałę w sprawie liczebności i składu Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej.

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący - Mariusz Wróbel - kl.II f
Wiceprzewodniczący - Małgorzata Tuchowska - kl.III g
Wiceprzewodniczący - Wojciech Dziedzic - kl.I b
Sekretarz Rady - Marta Wilczura - kl. I f


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Tomasz Kieraga - kl.III e
Członek - Małgorzata Zięba - kl.II b
Członek - Wojciech Dudek - kl.II c

Numer konta Rady Rodziców:

16 1020 2892 0000 5702 0015 5218

Zebrania Rady Rodziców24 października 2017 (wtorek) o godz. 16.30 w sali numer 15 (parter) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców XIII LO w Krakowie.

Obecność delegatów z wszystkich klas obowiązkowa. Pozostałych rodziców serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Rady Rodziców - Mariusz Wróbel.

RegulaminyRegulamin Rady Rodziców

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Regulamin Hestii

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Pliki do pobraniaZasady przyjmowania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Wzór podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O CHĘCI UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać