Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych na rok szkolny 2016/2017 1. 20.09.2016 - Zebranie organizacyjne. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi oraz wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

 2. 22.11.2016 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.

 3. 10.01.2017 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji.
   
 4. 11.04.2017 -Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
   
 5. 13.06.2017 - Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.

  Dzień otwarty (dyżury nauczycieli):
  17:30 - 19:00

  Spotkania z wychowawcami klas:
  Klasy I, II - 17:30

   

Dyżury nauczycieli dla rodzicówZe względów organizacyjnych prosimy rodziców o wcześniejsze uzgodnienie terminów spotkań z nauczycielami (dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Skład Rady RodzicówW dniu 4 października 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców przy XIII LO w Krakowie. Na zebraniu dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący - Mariusz Wróbel - kl.I h
Wiceprzewodniczący - Malgorzata Tuchowska - kl.II g
Sekretarz Rady - Magdalena Bień - kl. III c


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Tomasz Kieraga - kl.II e
Członek - Bożena Dziedzic - kl.III a
Członek - Agnieszka Sajak - kl.II c

Numer konta Rady Rodziców:

16 1020 2892 0000 5702 0015 5218

Zebrania Rady Rodziców4 października 2016 (wtorek) o godz. 17.30 w auli szkolnej odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców XIII LO w Krakowie.

Obecność delegatów z wszystkich klas obowiązkowa. Pozostałych rodziców serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Rady Rodziców - Mariusz Wróbel.

RegulaminyRegulamin Rady Rodziców

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Regulamin Hestii

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Pliki do pobraniaZasady przyjmowania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Wzór podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O CHĘCI UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać