Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych na rok szkolny 2018/2019  1. 18.09.2018- Zebranie organizacyjne. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi oraz wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

  2. 18.12.2018 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.

  3. 9.04.2019 -Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
     
  4. 21.05.2019 -Spotkanie z wychowawcami podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej
     
  5. 11.06.2019 - Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.Numer konta Rady Rodziców:

16 1020 2892 0000 5702 0015 5218

Dyżury nauczycieli dla rodzicówZe względów organizacyjnych prosimy rodziców o wcześniejsze uzgodnienie terminów spotkań z nauczycielami (dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Zebrania Rady Rodziców27 września 2018 (czwartek) o godz. 17.00 w auli (parter) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców XIII LO w Krakowie.

Obecność delegatów z wszystkich klas obowiązkowa. Pozostałych rodziców serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Rady Rodziców - Mariusz Wróbel.

RegulaminyRegulamin Rady Rodziców

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Regulamin Hestii - rok skolny 2017/2018

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Regulamin Hestii - rok skolny 2018/2019

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Pliki do pobraniaZasady przyjmowania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Wzór podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O CHĘCI UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać