I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów - od 25.04.2019 r. do 10.06.2019 r. w środy i czwartki w godzinach 9:00 - 14:001. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Odpowiedni formularz można pobrać z systemu lub uzyskać w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, które korzystają z systemu. Zachęcamy jednak do wypełniania wniosku w formie elektronicznej, ponieważ umożliwi to rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji).

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać przez kandydata i rodzica i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku).


Zapewniamy:
- międzyoddziałową naukę języka obcego dodatkowego, do wyboru: niemiecki/rosyjski/hiszpański/francuski/włoski,
- możliwość rozwoju sportowego,
- duży wybór zajęć pozalekcyjnych,
- naukę na jedną zmianę,
- klasy do 30 uczniów,
- możliwość udziału w wycieczkach i wymianach,
- przyjazną atmosferę

Profile klas dla absolwentów gimnazjum w XIII LO w roku szkolnym 2019/2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów XIII LO proponuje klasy o zupełnie nowych profilach, jak również takie, które zawsze stanowiły o silnej pozycji naszej szkoły w Krakowie. Staraliśmy się stworzyć takie profile klas, które najlepiej przygotują do wymarzonych studiów.


Języki obce

Każdy uczeń będzie uczył się dwóch języków obcych. Obowiązkowo będzie to język angielski oraz do wyboru: j. niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski ( szczegóły przy opisie klas ).

Język obcy, który uczniowie wybiorą jako drugi, nauczany jest od podstaw lub jako kontynuacja.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy, aby przy wyborze języka spośród niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego podać język tzw. I wyboru oraz następnie II wyboru. Jest to związane z limitem miejsc w poszczególnych grupach. Chcielibyśmy stworzyć optymalne warunki do nauki języków obcych, uwzględniając jednocześnie zainteresowania naszych przyszłych uczniów.

WAŻNE!

Zanim wybierzesz język obcy, którego chcesz się uczyć, przeczytaj!

-> klik!BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka

przedmioty rozszerzone od klasy drugiej: biologia, chemia

drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język hiszpański, język niemiecki

 

 

Przygotowuje do studiów medycznych, przyrodniczych oraz na  kierunkach biotechnologia i ochrona środowiska.

W klasie organizowane są obozy naukowe.

 
MATEMATYKA PLUS
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, język angielski

przedmiot rozszerzony od klasy drugiej spośród: informatyka/chemia/fizyka/geografia/WOS


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Rok zerowy AGH.
Przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, geografia, geologia, turystyka, europeistyka, na kierunkach inżynierskich

 
MATEMATYKA PLUS
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, język angielski

przedmiot rozszerzony od klasy drugiej spośród: informatyka/chemia/fizyka/ geografia/WOS


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Rok zerowy AGH.
Przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, geografia, geologia, turystyka, europeistyka, na kierunkach inżynierskich

 
MATEMATYKA PLUS
 

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej:
matematyka, język angielski

przedmiot rozszerzony od klasy drugiej spośród: informatyka/chemia/fizyka/ geografia/WOS


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

 

 

Rok zerowy AGH.
Przygotowuje do studiów na kierunkach: ekonomia, geografia, geologia, turystyka, europeistyka, na kierunkach inżynierskich

 HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język angielski


przedmiot rozszerzony od klasy drugiej: język polski, biologia/WOS (do wyboru)


drugi język obcy do wyboru od klasy pierwszej spośród: język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski

zajęcia uzupełniające: warsztaty dziennikarskie lub warsztaty psychologiczne (w zależności od wyboru przedmiotu rozszerzonego)

Nauka w klasie humanistycznej przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych oraz dziennikarskich

KLASA WŁOSKA z elementami turystyki pod patronatem Katedry Italianistyki UJ

przedmioty rozszerzone od klasy pierwszej: język włoski

 

przedmiot rozszerzony od klasy drugiej:  geografia/WOS (do wyboru), język angielski

Ścisła współpraca z Instytutem Kultury Włoskiej.

Małopolski Konkurs Języka Włoskiego.

Bel Paese - Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego we Wrocławiu.

Wymiany: Palermo, Mediolan, L'Aquila.

Udział w projektach międzynarodowych: Języki na scenie, Europa Obywatelska.

 

Przygotowuje do studiów na kierunkach: turystyka, geografia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, nauki polityczne, ekonomia

 


 

Zasady rekrutacji do XIII LO na rok szkolny 2019/2020

I. Informacje o sposobie przyznawania punktów

O przyznaniu punktów będą decydować:

1. Oceny otrzymane przez ucznia i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Lista punktowanych przedmiotów:

klasa I A

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: chemia
Czwarty punktowany przedmiot: biologia

klasa I B

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci i czwarty punktowany przedmiot: dwie największe wartości spośród: chemia, fizyka, geografia, WOS

klasa I C

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci i czwarty punktowany przedmiot: dwie największe wartości spośród: chemia, fizyka, geografia, WOS


klasa I D

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci i czwarty punktowany przedmiot: dwie największe wartości spośród: chemia, fizyka, geografia, WOS

klasa I E

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, WOS
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

klasa I F

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
Drugi punktowany przedmiot: matematyka
Trzeci punktowany przedmiot: największa wartość spośród: geografia, WOS
Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski


2. TERMINY REKRUTACJI DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie - [link]

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach - [link]