Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 - 01 stycznia 2017 r.
Zakończenie I semestru 17 stycznia 2017 r.
Ferie zimowe 30 stycznia 2017 - 12 lutego 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III 28 kwietnia 2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

31 października 2016 r.
16 grudnia 2016 r. (matury próbne)
02 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin maturalny: 04 - 26.05.2017 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pisemny egzamin maturalny. 04 - 10 maja 2017 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.