Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 - 01 stycznia 2019 r.
Zakończenie I semestru 8 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe 14 stycznia 2019 - 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019 - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III 26 kwietnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

2 listopada 2018 r.
02 maja 2018 r.


Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
Egzamin maturalny: 6 - 23.05.2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pisemny egzamin maturalny. 6 - 14 maja 2019 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.