Zaczynamy realizację nowego projektu w programie Erasmus+

Chcielibyśmy poinformować, że opracowany przez naszą szkołę projekt zatytułowany "Podróż do źródeł motywacji" został zatwierdzony do realizacji w latach 2019-2021 ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".

Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2019 r. i 2020r.

Celem projektu jest znalezienie przyczyn braku motywacji do nauki. Rozpoznanie tych przyczyn pomoże znaleźć środki i metody do wspierania uczniów w procesie nauczania poprzez umiejętne motywowanie. W trakcie opracowywania skutecznych metod motywujących uczniów do pracy, szczególną uwagę zwrócimy na interdyscyplinarne nauczanie, które uświadamia, że wszystkie nauczane dziedziny przenikają się i tworzą pełny obraz świata. To nadaje sens uczeniu się i poznawaniu. Jest najlepszą motywacją do pracy.

Koordynatorzy projektu:

Joanna Szczechowicz
Aleksandra Kołodziej
Grzegorz NowakowskiWyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 31 lipca o godzinie 12.00


Godziny pracy sekretariatu XIII LO w okresie wakacji

Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas I na rok szkolny 2019/2020 - 10 lipca (środa), godz. 17:00

Trwa rekrutacja do naszego liceum - wyniki, etap III i IV
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 28 czerwca godz. 12:00


III. Etap - potwierdzenie woli podjęcia nauki

Terminy przyjęć:
28.06.2019 w godz. 12:15 - 15:00
1.07.2019 - 8.07.2019 w godz. 10:00 - 13:00
9.07.2019 w godz. 11:00 - 14:00


Potwierdzenie przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały wcześniej złożone)

Oraz uzupełnienie dokumentacji o:

- kwestionariusz osobowy (nie dotyczy uczniów dla których XIII LO było szkołą pierwszego wyboru) - [pobierz]
- kartę zdrowia
- 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz adresem zamieszkania.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych - 10 lipca godz. 12.00


IV. Etap – postępowanie uzupełniające

od 11.07 do 16.07 tylko we WTOREK lub CZWARTEK w godz. od 9.00 do 13.00 (sekretariat szkoły)

Przyjmowanie podań oraz oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły do klas, w których znajdują się wolne miejsca.Więcej o rekrutacji dla gimnazjalistów

Więcej o rekrutacji dla ósmoklasistów

Odbiór świadectw maturalnych - 4 lipca (czwartek) w godz.10.00-12.00


Uwaga tegoroczni maturzyści! Wszystkim maturzystom, którzy nie będą mogli osobiście w lipcu br. odebrać świadectw maturalnych wydawanych przez OKE przypominamy, że w/w świadectwa będą wydawane osobom upoważnionym przez maturzystów tylko po okazaniu stosownego druku upoważnienia, który można pobrać: tutaj

Nowy filmik promocyjny o XIII LO w Krakowie już dostępny!

Oglądajcie i podajcie dalej!:)


Wymiana między XIII LO w Krakowie a Gymnasium zu St. Katharinen w Oppenheim ( Niemcy ) - wyjazd polskiej grupy uczniów do Niemiec (2-10.06.2019)

W dniach 2 - 10 czerwca 2019 uczniowie naszej szkoły przebywali w Oppenheim (Niemcy) w ramach wymiany, która ma już bardzo długą tradycję i stale się rozwija.

Więcej

Spotkanie z wychowawcami, dzień otwarty - 11.06.2019, 17:30Dzień Dziecka 2019
Film biorący udział w konkursie oraz programie profilaktyczno-edukacyjnym "Szkoła z pasją pomagania"

Zapraszamy do obejrzenia filmu biorącego udział w zorganizowanym przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci konkursie oraz programie profilaktyczno-edukacyjnym "Szkoła z pasją pomagania"

Gimnazjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w XIII LO.

17 maja 2019r, gościliśmy w naszej szkole gimnazjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej. Od kilku lat biorą oni udział w programie, opracowanym przez swojego wychowawcę pana Krzysztofa Gacka, mającym na celu aktywizację młodzieży niepełnosprawnej poprzez gry planszowe. Nazywają się "Planszaki z Niecałej".

W turnieju wzięła udział klasa 2c, mocno wspierana przez prof. Joannę Karwalę oraz prof. Justynę Rzodkiewicz-Kamień. Uczniowie z SOSW nr 6 przynieśli ze sobą swoje gry, z których zasadami zapoznali naszych uczniów. Każdej rozgrywce towarzyszyły wielkie emocje i zaangażowanie. Wizyta "Planszków" w XIII LO była bardzo cenna z uwagi na możliwość integracji uczniów z różnych środowisk, popularyzację gier planszowych oraz propagowanie zasady fair-play. Wzbogaciła nas o nowe, cenne doświadczenia.

Następnie 28 maja, dwie uczennice klasy 2c, Amelka Wakszyńska oraz Maja Andrysik wzięły udział w I Integracyjnym Turnieju Gier Planszowych organizowanym przez ZSS nr 14 w Krakowie oraz SOSW nr 6 w Krakowie. Uczestnikami byli również wychowankowie SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Tym razem "trzynastka" nie stanęła na podium, ale dziewczyny walczyły do samego końca.

Sam udział w wydarzeniu zasługuje na pochwałę!!! Dziękujemy.

Pozostajemy w stałym kontakcie z panem Krzysztofem Gackiem z ZSS nr14, który zaprasza nas do dalszej współpracy.Rekrutacja uzupełniająca do pomocy stypendialnej w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"


Trwa nadal rekrutacja uzupełniająca do pomocy stypendialnej w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Jest tylko kilka wolnych miejsc.

Regulamin udzielania stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektu

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (Załączniki 1, 2, 3, 4, 5b) należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 5 czerwca 2019 r.

Koordynator szkolny projektu: Joanna Szczechowicz (jszczechowicz@wp.pl)

Załącznik 1 - Formularz wniosku o przyznanie stypendium w projekcie

Załącznik 2 - Oświadczenie ucznia biorącego udział w projekcie
Załącznik 3 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie
Załącznik 4 - Oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej
Załącznik 5b - Indywidualny program wsparcia


Nowy plan zajęć od 20 maja!

Spotkanie z wychowawcami - 21.05.2019, 15:30

Garść wspomnień

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia :)

Absolwent Roku 2019


ALEKSANDRA MANIK

uczennica klasy III A.

Laureatce konkursu gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Say Yes to STEM w 13 LO!W tym roku po raz drugi włączyliśmy się w największą kampanię na świecie promującą najlepsze praktyki w zakresie korzystania z innowacyjnych zasobów nauk ścisłych STEM. Organizatorem tego wydarzenia jest European Schoolnet czyli sieć 34 Ministerstw Edukacji z siedzibą w Brukseli.Więcej

Trwa rekrutacja do naszego liceum - etap I

I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów - od 25.04.2019 r. do 10.06.2019 r. od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Odpowiedni formularz można pobrać z systemu lub uzyskać w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, które korzystają z systemu. Zachęcamy jednak do wypełniania wniosku w formie elektronicznej, ponieważ umożliwi to rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji).

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać przez kandydata i rodzica i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku).


Więcej o rekrutacji dla gimnazjalistów

Więcej o rekrutacji dla ósmoklasistów

Życzenia wielkanocne

Wyniki szkolnego konkursu "ENGLISH GRAMMAR EXPERT"


Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcami konkursu English Grammar Expert są:

I miejsce Julia Kończyk 3a
II miejsce Anna Budkowska 3a
III miejsce Maciej Jabłoński 2b

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorki Konkursu:
Krystyna Kołodziejska i Agnieszka Dziedzic

Uczennice XIII LO laureatkami XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy "W kręgu mitów i kultury antycznej"

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy "W kręgu mitów i kultury antycznej" w krakowskim Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczennic z XIII LO w Krakowie. Wzięło w nim udział 6 osób i 3 z nich zostało laureatami:

Dominika Klag z kl. 2g - 1 miejsce
Karolina Kubiś z kl. 2g - 3 miejsce
Wiktoria Jarosz z kl. 1c - wyróżnienie

Laureatkom i wyróżnionej bardzo serdecznie gratulujemy.
Barbarab Bierówka"Trzynastka" - nowy numer szkolnej gazetki

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego naszej szkolnej gazetki pt: "Trzynastka".

Został on poświęcony pracom uczniów klasy 3h wykonanym w ramach projektu "Kompetentni uczniowie" w roku szkolnym 2017/2018.

Miłej lektury.

Redakcja gazetki szkolnej.

Więcej

Promesy na indeks UJ dla uczennic XIII LO

Z przyjemnością informujemy, że:

ALEKSANDRA FYDA uczennica kl. 3g została laureatką XXII Konkursu Wiedzy o UJ i tym samym otrzymała promesę na indeks na kierunek neofilologia.

KATARZYNA GĄSIOREK uczennica kl. 3h została laureatką XXII Konkursu Wiedzy o UJ i tym samym otrzymała promesę na indeks na kierunek filozofia.

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Formuła Konkursu ciągle się rozwija. Pierwsza jego edycja miała charakter regionalny i obejmowała jedynie szkoły z Podhalańskiego Związku Gmin. Z kolejnymi latami jego zasięg powiększał się, aż osiągnął poziom ogólnopolski. Od czasu ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu, eliminacje odbywają się także w Londynie.

Jak pisali jego organizatorzy w 2005 roku: "Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim jest jedyną tego rodzaju inicjatywą propagującą nie tylko wiedzę o Wszechnicy Krakowskiej i ofercie edukacyjnej UJ, ale również wiedzę o historii edukacji polskiej i europejskiej (...)
Wychowuje dużą grupę młodzieży znającej, dzięki starannie dobranej lekturze konkursowej, znaczenie i siłę polskiej kultury i nauki. Finaliści Konkursu są dobrymi studentami, znającymi historię swojej uczelni a poprzez to historię swojego kraju".

Ewa Węglarz
Barbarab Bierówka

Wyniki szkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i Języku


Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Języku najlepsze miejsca zajęli następujący uczniowie XIII LO:

I miejsce: Dominika Klag 2g
II miejsce: Aleksandra Moździerz 2e
III miejsce: Kornelia Kuśmider 2e

Nagrody dla zwycięzców zostaną rozdane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki Konkursu: Iwona Rychlicka i Joanna Młyńska-Lewicka. 

Ziemia, nasza planeta - film w wykonaniu uczniów z klasy 2c

Ziemia, nasza planeta. Dlaczego powinniśmy się o nią troszczyć, co dzieje się z klimatem, czym są kwazary, jak powstają czarne dziury? Jeśli chcecie zrozumieć wszechświat, znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania oraz zobaczyć model rakiety wykonanej przez Adriana to zapraszamy do obejrzenia filmu.

Premiera odbyła się w piątek 29 marca w szkolnej auli, a wzięli w niej udział uczniowie z klas drugich.

Autorami filmu są Jakub Hałuszczak, Adrian Urbańczyk i Andrzej Brzyski z klasy 2c.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszej pracy.

Gorąco gratulujemy !!!

Interaktywna lekcja przez Skype w klasie 2h

Fantastyczna, interaktywna lekcja przez Skype prosto z głębin oceanu w klasie 2h. Zwiedziliśmy Aquarius czyli podwodne laboratorium i równocześnie dom dla naukowców badających środowisko morskie. Dzięki specjalnym technikom nurkowania, Aquarius pozwala naukowcom mieszkać i pracować pod wodą przez 24 godziny na dobę przez 10 dni.

Lekcję prowadziła dla nas Analisa z Center for Coastal Oceans Research Florida International University. Ogromne gratulacje dla uczniów klasy 2h za otwartość, zaangażowanie i aktywny udział w lekcji.

Warsztaty z języka migowego w XIII LO

13.03 i 22.03 w auli naszego liceum w ramach projektu "Migaj w Mig" w ramach platformy "Zwolnieni z teorii" odbyły się warsztaty z języka migowego! Został poruszony problem osób głuchych oraz odbyła się nauka alfabetu, liczb oraz podstawowych zwrotów w języku migowym pod opieką niezawodnego tłumacza Pana Adama Stromidło - Prezesa MZG oraz trzech uczennic z XIII LO: Marta Matras (lider zespołu), Amelia Wakszyńska, Gabriela Niżnik.

Spotkanie zakończyło się quizem podsumowującym zdobyte informacje. Trójka zwycięzców otrzymała projektowe koszulki zasponsorowane przez organizacje Migam.

W warsztatach wzięły udział następujące klasy: 1a, 1e, 2c, 2d, 2e.

Dziękujemy uczniom za pełne zaangażowanie w przeprowadzonych warsztatach oraz dziewczynom organizującym warsztaty za cudownie spędzony czas!

Trzymamy kciuki za wygranie olimpiady!

Igrzyska XIII LO vs. VIII LO - 21 marca 2019

Igrzyska sportowe XIII LO - VIII LO, 21 marca 2019, czwartek, hala sportowa TS Wisła, ul. Reymonta 22Dni Otwarte XIII LOUczennica kl.2d finalistką V Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w kategorii język angielski - szkoły ponadgimnazjalne

Z przyjemnością informuję, że ANNA KUKLA uczennica kl. 2d została finalistką V Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w kategorii język angielski - szkoły ponadgimnazjalne.

Uroczysty finał odbędzie się w Centrum Handlowym Serenada przy Alei gen. T. Bora-Komorowskiego w sobotę 16 marca o godz. 15:00, podczas którego profesjonalne jury wyłoni zwycięzców.

Serdeczne GRATULACJE dla ANI!!!

Do zobaczenia na finale :)
POWODZENIA!!!

Iwona Rychlicka

O XIII LO w Kronice TVP Kraków

Młodzież XIII LO na zajęciach w laboratorium WIMiC na AGH

W dniu 14 i 15 lutego uczniowie klasy 2a i 3a kolejny raz brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Pod czujnym okiem Pani dr Joanny Klich i Pani dr Karoliny Zazakowny rozszerzali wiedzę na temat reakcji w roztworach wodnych.

Pipetowali, sporządzali roztwory o określonym stężeniu, miareczkowali a tegoroczni maturzyści identyfikowali tajemniczą zawartość kilku probówek. Pracowali z ogromnym zapałem i jak zawsze dobrze się bawili.

Justyna Latała-Czech


"Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej" - prelekcja w XIII LO

"Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej" pod taką nazwą 7 lutego 2019 r. odbyła się prelekcja, w której słuchaczka Niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej w Krakowie prezentowała działania mające na celu propagowanie higieny jamy ustnej. Spotkanie odbyło się pod opieką nauczyciela przedmiotu Pani mgr inż. Soni Orczykowskiej. W trakcie prezentacji uczniowie XIII LO w Krakowie dowiedzieli się o sposobach dbania o zęby oraz o zagrożeniach jakie wiążą się z brakiem tego nawyku.

XIII LO w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

11 stycznia 2019 odbył się etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności do którego zakwalifikowali następujący uczniowie naszego Liceum: Karolina Król z klasy 3a ( biol-chem.) i Wiktor Rolski z klasy 2a (biol-chem.). Poziom Olimpiady był bardzo wysoki a pytania o dużym stopniu specjalizacji. Nasi uczniowie nie znaleźli się w ścisłej czołówce, ale wykazali się dużą wiedzą i świetną postawą.

Za rok powalczymy jeszcze raz:)

Małgorzata Frydrych-Kisiel (nauczyciel biologii)Życzenia Świąteczne

Jak każdego roku Święta Bożego Narodzenia skłaniają nas do refleksji i pozwalają zastanowić się tym, dokąd tak pędzimy każdego dnia.

Okres świąteczny pozwala na podsumowanie i wspominania oraz wyzwala energię do podejmowania nowych wyzwań, które możemy zrealizować w nadchodzącym roku.

Wobec tych refleksji pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom administracji i obsługi, Emerytom, Absolwentom XIII LO w Krakowie, jak również Sympatykom XIII LO najserdeczniejsze życzenia:

Niech Pan Jezus w stajence zrodzony
obdarzy miłością wszystkich dokoła.
Niechaj w ten świąteczny czas
radość i pokój zagości w każdym z nas.
Niech promienie wigilijnej gwiazdki oświetlą każdy dzień
Nowego Roku 2019, napełnią wszystkich szczęściem, zdrowiem i obdarzą wszelką pomyślnością.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowe Roku 2019!

Dyrekcja Szkoły.

Spotkanie wigilijne w XIII LO

Zebranie dla rodziców, dzień otwarty - 18.12.2018, 17:15WYNIKI I i II etapu Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Włoszech i języku włoskim - edycja 2018/19

Więcej

Wieczór filmowy dla uczniów XIII LO

Grudzień w XIII LO


Uczniowie XIII LO w Jamie Michalika

Listopad 2018 czyli lekcja czytania sławnych ścian w Jamie Michalika: zorganizowana przez ukochaną polonistkę III e - profesor Beatę Malcharek. Wychowawczego wsparcia udzieliła profesor Agnieszka Wilińska-Małysa.

Brama Floriańska widziana zamglonym okiem bohemy artystycznej wraz z bujającym w obłokach Zielonym BalonikiemJama przed przybyciem odkrywców czyli secesja w pełnej krasie


Wielka Sztuka onieśmiela ale też i skłania do podziwuTrzy Gracje podczas bynajmniej nie cyganeryjnej konsumpcji Torciku MichalikaA gdzie moje ciasteczko? Wszystko co dobre szybko się kończy, tak też było z kabaretem Zielony Balonik.Zasłuchani...Rozmarzeni...Wpatrzeni..I nie może być inaczej kiedy profesor Malcharek gada, gada, gada.(ale mądrze i na temat)Wszystkim się udzieliła kabaretowa atmosfera .
Bardzo miło się zrobiło i wszystkim niechętnie się wychodziło. Jakże sympatycznie posnobować się w tak magicznym miejscu, równie magicznego Krakowa. Pamiętajcie, takie niezwykłe lekcje mają miejsce tylko w XIII LO!

Pomichalikowe powidoki - galeria prac uczniowskich - projekty zaproszeń na reaktywowany kabaret

Szkolny etap OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2019

15 listopada odbył się szkolny etap OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2019.

Podczas II etapu będą nas reprezentować
Anna Krzyżak kl. 3 a
Anna Czuma kl. 1 f

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

"Trzynastka" - nowy numer szkolnej gazetki

Z życia szkoły, "Nasz Dom", Niepodległość w Krakowie, "Kocham Cię Polsko, bo jest spoko", Podróż w głąb siebie, czyli pielgrzymka klas maturalnych, Jak na klasę medialną przystało, Łódź i literatura, Łódź - miasto, gdzie narodził się polski film, Debata kandydatów na Przewodniczącego SU, Wywiad z nowym Przewodniczącym SU, Wyspiański - artysta uniwersalny, "Planty o świcie", Festiwal Jedności, 100 kartek na 100 lat niepodległości - oto co znajdziecie w naszej najnowszej "Trzynastce". Zapraszamy do lektury numeru 16 naszej szkolnej gazetki.

Więcej

Wyniki szkolnego Konkursu Westerplatte

Akcja mikołajkowa dla podopiecznych z ALMA SPEI

Życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji

MAŁOPOLSKI KONKURS WIEDZY O KULTURZE I JĘZYKU WŁOSKIM


Już kolejny raz nasze liceum organizuje Konkurs Wiedzy o Włoszech i Języku Włoskim. Jak zwykle wspomaga nas Włoski Instytut Kultury w Krakowie z dyrektorem Ugo Rufino.

Informacja o konkursie: [pobierz]

Regulamin konkursu: [pobierz]


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Małgorzata Tejchman
Edyta Nawrot-Dudziewicz

Więcej"Trzynastka" - nowy numer szkolnej gazetki

"Super Hot od kuchni - jak z małego pomysłu zrodziła się ogromna marka", Wymiana polsko-niemiecka", "Akcja integracja 2018", "Roztańczony UEK", "Fotorelacja z Łodzi", "Wybory do samorządu" - oto co znajdziecie w naszej najnowszej "Trzynastce". Zapraszamy do lektury numeru 15 naszej szkolnej gazetki.

Więcej


Pobyt grupy uczniów niemieckich w Krakowie 23.9. - 30.9.2018

W ostatnim tygodniu września ( 23.9. - 30.9. 2018 ) - w ramach wymiany między naszą szkołą a Gymnasium z St. Katharinen w Oppenheim - gościliśmy grupę uczniów niemieckich wraz z nauczycielami.Więcej

Zebranie organizacyjne dla rodziców - 18.09.2018, 17:30Kiermasz podręczników w XIII LO - 6,7 i 10 września

No to się zaczęło :)Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 - 3 września

Nowy plan zajęć już dostępny!

Spotkanie dla nauczycieli języka włoskiego w XIII LO - 22-23.09.2018

Szanowni Państwo!

Prosimy wszystkich Państwa, którzy zgłosili swój udział w spotkaniu nauczycieli j. włoskiego (22-23.09.2018) jedynie drogą mailową, o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dn. 20.09.2018.

Pozwoli nam to na jak najlepsze przygotowanie spotkania pod względem formalnym. Jednocześnie Ci z Państwa, którzy nie zgłosili swojego udziału w czerwcu, a chcieliby wziąć udział w spotkaniu, również są proszeni o jak najszybsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza: https://goo.gl/forms/4H2JPj4KK0u0sNfu2

Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce! A presto!
Małgorzata Tejchman
Edyta Dudziewicz

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019


Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Spotkanie dla nauczycieli języka włoskiego w XIII LO - 22-23.09.2018

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie we współpracy z Włoskim Instytutem w Krakowie oraz Katedrą Italianistyki UJ pragnie zaprosić Szanownych Państwa na kolejne spotkanie nauczycieli i lektorów j. włoskiego uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz szkołach prywatnych, które odbędzie się 22 i 23 września 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym programem - [zobacz] - i potwierdzeniu woli udziału w spotkaniu do dn. 22 czerwca 2018r drogą mailową na adres: mtejchman@xiii-lo.krakow.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
Jest możliwość zamówienia w dn. 22.09.2018 obiadu w bufecie szkolnym w cenie ok. 15 zł

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/4H2JPj4KK0u0sNfu2 do dnia 22 czerwca 2018

Małgorzata Tejchman
Edyta Dudziewicz